966 116 781

Gratis frakt

Leveransvillkor

• Alla beställda produkter levereras från dörr till dörr.

• Alla produkter levereras inom högst 5 arbetsdagar från betalningsdatum.

• Vår leveransservice kontaktar kunderna inom den angivna leveranstiden för att informera om förväntad tid och datum för leverans.

• I händelse av en beställning med flera produkter kan produkterna levereras vid olika tidpunkter.

100 nätters provperiod – endast madrass

Kunder har rätt att returnera madrasser om de är olämpliga eller obekväma, även om felfria, inom 100 dagar från inköpsdatumet och under följande förhållanden:

• Köparen har rätt att prova produkten i 100 dagar: Vid köp av en andra madrass, är den andra madrassen inte behörig för en provperiod (när det gäller inköp som görs i efterhand).

• Det finns ingen rätt till 100 nätter om köpet är associerat med ett konkurrerande varumärke.

• ZZZ täcker alla transportkostnader för returer av produkter för vilka ett klagomål har godkänts.

• Det måste finnas en anledning för retur av madrassen. Om inget skäl anges för returen, godkänns den inte.

• Kommunikation för retur av madrasser ska göras till e-postadressen returns@zzzfactory.com

• Efter det preliminära godkännandet av orsaken till retur, skickar ZZZ ett förifyllt returdokument till kunden.

• Kunden behöver inte spara förpackningen, men måste behålla plastpåsen inuti. Produkten måste ges till kuriren inlindad i plastpåsen som medföljer inuti produktförpackningen. ZZZFactory godkänner inte retur av madrassen om detta förfarande inte följs.

• Kunden färdigställer dokumentet och skriver ut det 3 gånger (2 kopior till kuriren och 1 till kunden).

• OKunden meddelar ZZZ om datum för upphämtning av madrassen, vilket görs vid bekräftelsen av anledningen för retur.

• När dina returnerade produkter har skickats till oss, skickar vi en återbetalning till bankkontot som användes för betalning.

Garantins omfattning

Utan att det påverkar tillämpningen av gällande juridiska period för garantin, garanterar ZZZ sålda madrassers goda fungerande skick och lämplighet, särskilt:

• Tillverkningsfel.

• Eventuella fel relaterade till blixtlåset.

• Skador som orsakats under transport. Detta gäller endast för reklamationsärenden som överlämnas inom 60 dagar efter madrassens leverans.

Utan att det påverkar tillämpningen av garantin som föreskrivs enligt lag, tillhandahålls inga nya avtalsgarantier för produkter som redan har blivit ersatta eller reparerats. I detta fall ansvarar kunden för transport av produkterna till ZZZs anläggningar.

Garantiperiod

För madrassen Mornin’ Sunshine:
Garantin för madrassen som tillhandahålls av ZZZ är giltig i 15 år enligt villkoren för omständigheterna, begränsningarna, perioderna och förfarandena som anges i dessa garantivillkor.

Alla reklamationsärenden måste överlämnas inom 60 dagar från respektive identifiering.

 

För bäddmadrassen Tip-Top samt kuddarna No Snooze och No Snooze+:
Garantin som tillhandahålls av ZZZ är giltig i 5 år, enligt villkoren för omständigheterna, begränsningarna, perioderna och förfarandena som anges i dessa garantivillkor.
Alla reklamationsärenden måste överlämnas inom 60 dagar från respektive identifiering.

För täcket Halo och kudden No Snooze Power:
Garantin som tillhandahålls av ZZZ är giltig i 2 år, enligt villkoren för omständigheterna, begränsningarna, perioderna och förfarandena som anges i dessa garantivillkor.

Alla reklamationsärenden måste överlämnas inom 60 dagar från respektive identifiering.

 

Rätt till reparation och utbyte

• När det gäller bekräftelse av en defekt, efter fysisk analys av produkten, har kunden rätt till reparation eller, om detta inte är möjligt, utbyte till en produkt identisk till den som köpts.

• Om en eller flera produkter inte finns tillgängligt efter bearbetning av inköpsordern, ges en återbetalning, alternativt avtalas ett senare leveransdatum.

Följande klagomål accepteras inte:

• Relaterade till en lätt svacka i skum/fasthet, orsakad av tidens gång.

• Relaterade till alla avvikelser som uppstår som en följd av kundens felaktiga eller vårdslösa användning eller hantering av produkten

• Alla fysiska konsekvenser på produkter kopplade till olyckor i hemmet (översvämning, brand …)

• Alla avvikelser relaterade till:
• Sängstomme som inte är lämplig för madrassen
• Ej använt madrasskydd

• Relaterade till använda produkter med tecken på försök att reparera madrassen.

• Om skadan endast har drabbat överdraget, godkänns endast utbyte av överdraget. Hela produkten byts inte ut.

• Skummets normala oxidation med tiden täcks inte av garantin.

• Relaterade till otillräckligheten för individen eller mindre komfort.

• Relaterade till kontakt med någon typ av flytande ämnen, brännskador, hack, revor, fläckar, fotavtryck, kroppsvätskor, solexponering, tecken på hopp i sängen. ZZZ rekommenderar användning av ett madrasskydd för att undvika ovanstående konsekvenser.

• Garantin täcker inte små skavanker, till exempel ytor som inte är 100 % plana eller hörn som inte är symmetriska, samt fibrer som naturligt kan komma ut ur skyddet – Om ZZZ ersätter produktens överdrag, görs ersättningen enligt aktuell modell som finns tillgänglig för produkten. Denna kan ha en annan design, färg eller annat överdragsmaterial än originalet.

• Om klagomålet görs direkt till varumärket, ifall köpet genomförts via återförsäljare.

• När det gäller icke-officiell återförsäljning av produkter godkänns inte returen, vare sig madrassen är ny eller begagnad.

• Denna garanti gäller endast reklamationsärenden som överlämnas av den ursprungliga köparen och kan ej överlåtas till andra köpare.

Överlämnande av reklamationsärenden

• Beskrivning av problemet, samt all korrespondens gällande klagomålet ska skickas till returns@zzzfactory.com, tillsammans med kvitto eller inköpsbevis för produkten samt fotografier (minst 5) av madrassens yta eller andra synliga defekter. Dessa fotografier är avgörande för en bedömning av ärendet.

• ZZZ förbehåller sig rätten att begära fler bilder, beskrivningar eller annan information som bedöms nödvändig.

• Om fotografier inte skickas, fördröjs eller är av dålig kvalitet, kan detta leda till att utbytet av produkten fördröjs eller till och med att reklamationen inte bearbetas.

Returprocedur

Garantiperiod

• ZZZ täcker alla transportkostnader för returer av produkter för vilka ett klagomål har godkänts.

• Efter det preliminära godkännandet av reklamationen, skickar ZZZ ett förifyllt returdokument till kunden.

• Kunden färdigställer dokumentet och skriver ut det 3 gånger (2 kopior till kuriren och 1 till kunden).

• Kunden meddelar ZZZ om datum för upphämtning av produkterna, vilket görs vid bekräftelse av klagomålet samt påföljande reparation eller byte.

• Utbyte av överdragen kan genomföras med andra färger än det ursprungligen köpta överdraget.

• Om kunden vill ersätta en defekt produkt med en från ett modernare sortiment, debiteras betalning av differensen mellan respektive värde. Om ZZZ ersätter produktens överdrag, sker dess ersättning enligt aktuell modell som finns tillgänglig för produkten. Denna kan ha en annan design, färg eller annat material än den ursprungliga.

Om myggmedlet:

Vårt myggmedel är ett förebyggande verktyg mot sjukdomar och bett. Det är ett avstötande medel och inte en insekticid. Dess egenskaper förhindrar att myggor närmar sig eller biter cirka 40 cm från den behandlade ytan, men eliminerar inte till 100 % risken för att bli biten. Det är en teknik som har testats på arter ansvariga för att sprida malaria, Zikavirus, denguefeber, gula febern, Chikungunyafeber, Leishmanios och andra sjukdomar.

COOKIEPOLICY

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator via webbläsaren och som endast sparar information relaterade till dina preferenser, exklusive dina personuppgifter.

Vad används cookies för?

Cookies används för att hjälpa till att avgöra användbarhet, intresse och antal användningar av webbplatser, vilket ger en snabbare och smidigare surf och eliminerar behovet att ange samma information flera gånger.

Varför används cookies?

• Nödvändiga cookies: De gör att du kan navigera på webbplatsen och använda dess applikationer, samt få tillgång till webbplatsens säkra områden. Utan dessa cookies kan de begärda tjänsterna inte tillhandahållas.

• Analyscookies: Används anonymt för att skapa och analysera statistik för att förbättra webbplatsens funktion.

• Funktionscookies: Sparar användarinställningar kopplade till användningen av webbplatsen så att du inte behöver konfigurera varje gång du loggar in på webbplatsen.

• Tredjepartscookies: De mäter framgången hos tredjepartsprogram och effektiviteten hos tredjepartsreklam. De kan även användas för att anpassa en widget med användardata.

• Marknadsföringscookies: Riktar marknadsföring enligt varje användares intressen för att hänvisa dem till reklamkampanjer som tar hänsyn till vad användaren gillar. De begränsar även antalet gånger som du ser annonsen, samt hjälper till att mäta reklamens effektivitet och framgången hos webbplatsens organisation.

Hur kan du hantera cookies?

Alla webbläsare tillåter användare att acceptera, avböja eller ta bort cookies genom att välja lämpliga definitioner på respektive webbläsare. Du kan konfigurera cookies under webbläsarens meny för ”alternativ” eller ”preferenser”.

Observera att om du avaktiverar cookies, kan du förhindra att vissa tjänster på webbplatsen fungerar korrekt, vilket delvis eller helt påverkar navigeringen på webbplatsen.

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss:

nsamling och hantering av personuppgifter sammanfattas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, från 27 april 2016, om skydd av personer som avser hantering av personuppgifter och fri omsättning av dessa data. Det återkallar direktiv 95/46/EG (Allmänna dataskyddsförordningen).

Denna integritetspolicy beskriver:
• Vilka personuppgifter som samlas in och hanteras/bearbetas och varför vi gör det.
• Hur vi använder denna information.
• De alternativ som erbjuds, inklusive åtkomst och uppdatering av informationen.

FÖRETAGET kan enskilt, när som helst och utan förvarning, ändra, modifiera eller lägga till information i denna integritetspolicy.

Registeransvarig

Registeransvarig är CENTRAL DA BORRACHA, med säte på adressen

Rua dos Lagos 242, Guetim
Apartado 772
4500-423 Espinho
Portugal

Du kan kontakta registeransvarig när som helst om eventuella tvivel relaterade till dataskydd via e-postadressen info@zzzfactory.com eller via brev som skickas till adressen för dess säte.

Syftet med hantering av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till CENTRAL DA BORRACHA används för hantering av avtalsförhållandet, tillhandahållande av beställda produkter, tillhandahållande av avtalade tjänster, anpassning av tjänster enligt kundens behov och intressen, informationstillfällen och utgivning av nyhetsbrev.

Personuppgifternas destination

CENTRAL DA BORRACHA samlar varken in eller hanterar personuppgifter eller information som erhålls för ändamål vilka tillåter dess användning på något sätt av en tredje part.

När du använder vår webbplats kommunicerar du med oss och genom att kommunicera med CENTRAL DA BORRACHA kan vi samla in personuppgifter. Denna information kan innefatta: namn, adress, telefonnummer, kön, e-post, ID-nummer, yrke, etc.

Förekomsten av automatiska beslut

När du använder vår webbplats samlar CENTRAL DA BORRACHA automatiskt in information om ditt besök (inklusive IP-adress, sidvisningar och interaktioner).

Säkerhet för hantering av personuppgifter

CENTRAL DA BORRACHA garanterar skyddet av dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, ändring och åtkomst, samt felaktig eller obehörig användning, genom att anta alla åtgärder nödvändiga enligt lag för detta ändamål.

För detta ändamål har CENTRAL DA BORRACHA tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera informationens säkerhet och skydda den mot eventuella avsiktliga eller oavsiktliga handlingar som kan leda till dess manipulering, förstörelse, förlust eller obehöriga användning.

Trots våra ansträngningar vill vi varna om att internet kan vara en osäker plats för kommunikation. Information som cirkulerar på internet kan fångas upp av tredje part. Därför kan vi inte absolut garantera säkerheten och äktheten av informationen som skickas till oss på detta sätt. Genom att använda denna webbplats och ange information godtar du uttryckligen att du gör så med din uttryckliga vilja och accepterar motsvarande risk.

Observera också att när du surfar på internet bör du vidta ytterligare skyddsåtgärder, dvs. försäkra att du använder en dator och en webbläsare som uppdateras när det gäller korrekt konfigurerade säkerhetspatchar, med en aktiv brandvägg, antivirus och antispionprogram och du bör även bekräfta äktheten hos webbplatserna som du besöker online samt undvika användning av webbplatser med ett opålitligt rykte.

Lagring av personuppgifter och lagringsperiod

Rätten till åtkomst, ändring, tillbakadragande och invändning avseende personuppgifter

Enligt villkoren i den allmänna dataförordningen har den registrerade rätt att begära åtkomst till sina personuppgifter från registeransvarige, samt dess ändring eller borttagning. Den registrerade har även rätt att kräva, under vissa omständigheter, begränsning för hanteringen av personuppgifterna, samt rätt att invända mot hanteringen och rätten över uppgifternas bärbarhet.

Den registrerade har även rätt att när som helst dra tillbaka samtycket för hantering av personuppgifterna utan att äventyra lagenligheten av hanteringen som gjorts utifrån tidigare givet godkännande.

Du kan utnyttja rätten för åtkomst, ändring, radering, begränsning av hantering, invändning mot hantering, bärbarhet eller tillbakadragande av samtycke inför CENTRAL DA BORRACHA genom att skicka ett e-postmeddelande till info@zzzfactory.com eller en skriftlig kommunikation till adressen för dess säte.

Rätten att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Under villkoren i GDPR underrättar vi att den registrerade har rätt att framföra klagomål till behörig tillsynsmyndighet, som, i det här fallet, är National Data Protection Committee.

Vad är cookies och hur använder vi dem?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator via webbläsaren och som endast sparar information relaterade till dina preferenser, exklusive dina personuppgifter.

Om du vill veta mer om cookies och hur CENTRAL DA BORRACHA använder dem på sin webbplats, se dokumentet om Cookies.

Kontakta oss

Frågor, kommentarer eller förfrågningar i anslutning till denna integritetspolicy och dina rättigheter bör skickas till info@zzzfactory.com eller via brev till adressen för dess säte.

Få rabatt